رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: ایجاد یک محیط مناسب برای دانشجویان در خوابگاه ها و بهبود وضعیت رفاهی و صنفی دانشجویان همیشه در سرلوحه فعالیت های دانشگاه قرار داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، همزمان با هفته خوابگاه های دانشجویی، ریاست و جمعی از مسوولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ضمن بازدید  از خوابگاه های دانشجویی شهید فیاض بخش، بوستان و کوثر رشت، وضعیت اسکان و نحوه خدمت رسانی به دانشجویان را در این مکان ها مورد بررسی قرار دادند.

در این دیدار دوستانه مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور در خوابگاه های دانشجوی رشت، از نزدیک درباره مسایل رفاهی- صنفی و... با دانشجویان به گفت و گو پرداختند. در این دیدار در خصوص ارتقای وضعیت خوابگاه های دانشجویی قول مساعد داده شد.

خوابگاه دانشجویی

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حاشیه این بازدید اظهار کرد: اسکان در خوابگاه های دانشجویی، فرصتی برای دانشجو ایجاد می کند تا زندگی اجتماعی را تجربه کند.

شاهرخ یوسف زاده چابک افزود: ایجاد یک محیط مناسب برای دانشجویان در خوابگاه ها و بهبود وضعیت رفاهی و صنفی دانشجویان همیشه در سرلوحه فعالیت های دانشگاه قرار داشته است.

وی تصریح کرد: در این زمینه انتخاب مشاوری از بین دانشجویان جهت ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه به منظور تسریع و بهبود روند موجود به انجام رسیده است.