اشتفان شولتس سفیر اتریش در ایران اظهار داشت: امیدواریم در مراودات اقتصادی بین 2 کشور گیلان سهم خوبی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، اشتفان شولتس سفیر اتریش در ایران،  گیلان را سومین مقصد سفر خود به استان‌های ایران پس از آغاز مأموریت عنوان کرد و گفت: گشاده‌رویی مردم گیلان نمادی برای گسترش روابط 2 کشور است.

وی به همکاری دیرینه 2 کشور ایران و اتریش اشاره کرد و افزود: وجود اعتماد، عنصر اصلی ارتباطات گسترده بین 2 کشور است.

اشتفان شولتس به 700 سال روابط دیپلماتیک، 500 سال گفتگوی دیپلماتیک بین 2 کشور اشاره و خاطر نشان کرد: امسال یکصد و شصتمین سال افتتاح سفارت‌خانه اتریش در ایران است.

وجود یک مؤسسه فرهنگی در تهران از سوی اتریش

وی به وجود یک مؤسسه فرهنگی در تهران از سوی اتریش به عنوان تنها کشور اروپایی اشاره کرد و اظهار داشت: امیدواریم حجم مبادلات بین ایران و اتریش به دوران قبل از تحریم ایران برگردد که وابسته به برجام است.

دولت و ملت اتریش معتقد است که ایران حق دارد از منافع برجام  بهره ببرد

 سفیر اتریش به میزبانی کشورش در دوران مذاکرات ایران و 1+5 اشاره و خاطر نشان کرد: دولت و ملت اتریش معتقد است که ایران حق دارد از منافع برجام کمال بهره را ببرد.

وی افزود: تمام توان خود را برای استفاده از فرصت‌هایی که دکتر روحانی به گسترش ارتباطات بین 2 کشور اختصاص داده بکار می‌گیریم.

شولتس اظهار داشت: امیدواریم در مراودات اقتصادی بین 2 کشور گیلان سهم خوبی داشته باشد.

وی گردشگری و صنایع چوب و کاغذ را محورهای عملیاتی برای شروع همکاری‌های گیلان با استان‌های اتریش عنوان کرد و گفت: اتریش در موضوع گردشگری سبز و پایدار به عنوان یک کشور پیش‌رو مطرح است و از این ظرفیت برای گسترش ارتباطات کمال بهره را می‌بریم.