مدیرعامل شرکت مادرتخصصی و بازرگانی کشور گفت: با همکاری دولت کل 50 درصد وجوه کشاورزانی که گندم خود را به سیلو تحویل داده اند تا پایان هفته جاری پرداخت می شود.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، یزدان سیف معاون وزیر رئیس هیت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی و بازرگانی کشور در دیدار با استاندار خوزستان با اشاره به ظرفیت های تولیدی گندم در سوسنگر، اظهار کرد: درحوزه ساخت زیر ساخت های سیلو سازی مقرر شد سیلوی سوسنگرد که یکی از پروژه های عمرانی خوزستان است، با کمک اعتبارات استان و بخشی از محل منابع  داخلی شرکت ظرف 3 ماه آینده به بهره برداری برسد و سوسنگر که یکی از تولیدکننده های عمده گندم است  بتواند از این ظرفیت استفاده کند.

سیف درباره استفاده و بهره گیری از تجارب خرید تضمینی امسال خطاب به استاندارخوزستان گفت: اصلاح روند خرید سال آینده را در برنامه داریم که ان شالله با کمک شما بتوانیم این راهکارها را عملیاتی کنیم.

وی در پاسخ به دغدغه ای که استاندار خوزستان در خصوص وجوه خرید تضمینی گندم کشاورزان دارند گفت:  با همکاری دولت کل 50 درصد وجوه کشاورزانی که گندم خود را به سیلو تحویل داده اند تا پایان هفته جاری پرداخت می شود.