فرامرز اکبری گفت: از 4535 واحد مسکونی زلزله‌زده قصرشیرین که به بانک‌ها معرفی‌شده‌اند، تاکنون 308 با بانک‌های عامل عقد قرارداد کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، فرماندار قصرشیرین ابراز داشت: از مجموع 4535 واحد مسکونی زلزله‌زده معرفی‌شده به بانک‌های عامل، 431 واحد مسکونی تخریبی و چهار هزار و 4104 واحد مسکونی نیز تعمیری بوده که تاکنون صاحبان 308 واحد مسکونی زلزله‌زده موفق به عقد قرارداد با بانک‌ها شده‌اند.

وی از انعقاد قرارداد 2503 واحد تعمیری شهری و روستایی نیز با بانک‌های عامل خبر داد و افزود: طی برنامه‌ریزی‌های مدون در حال حاضر 511 واحد مسکونی زلزله‌زده آواربرداری شده که از این تعداد 202 واحد شهری و 309 واحد روستایی هستند و همچنین 315 واحد مسکونی روستایی و 123 واحد شهری در مرحله پی‌کنی، 24 واحد شهری و 242 واحد روستایی نیز در مرحله پی‌سازی و 248 واحد شهری و روستایی در مرحله اسکلت‌بندی قرار دارد.