شهردار اصفهان در پیامی درگذشت خیر مدرسه ساز و کتابخانه ساز حاج محمد سلامتیان را تسلیت گفت.

به گزارش  خبرگزاری موج  از اصفهان، شهردار اصفهان در پیامی درگذشت خیر مدرسه ساز و کتابخانه ساز حاج محمد سلامتیان را تسلیت گفت.در متن این پیام آمده است:

به نام های نیک که می رسیم، واژه ها رنگ دیگری می گیرند. نام های بزرگی که ظرف مکان و ظرف زمان، رنگی از آن نمی کاهد.

نام (حاج محمد سلامتیان) خیر مدرسه ساز، کتابخانه ساز و مدیر مجمع خیران ورزشیار اصفهان، بدون تردید یکی از این نام ها است که با نیکی و خیرخواهی، گره خورده و در ذهن و یاد مردم اصفهان تا همیشه جادوان خواهد بود و آن گونه که شیخ اجل سعدی شیرازی فرموده: مرد نکونام نمیرد هرگز.

او صبح بیستم اردیبهشت ماه، به دیار باقی شتافت. جایی که اثرات اخروی باقیات و صالحات او پیش تر بدان جا شتافته اند.

اینجانب فقدان این مرد بزرگ را به مردم شریف اصفهان و خانواده محترمشان تسلیت می گویم به حق که باید گفت بهشت برین ماوایش باد.