مشاور شهردار اصفهان در امور شفافیت و مبارزه با فساد گفت: در راستای تحقق شفافیت، ساماندهی قراردادهای شهرداری در سامانه بودجه و تامین اعتبار در دست طراحی است و به زودی از آن رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمد شریف شاهی در دوره آموزشی مدیران شهری با محوریت حقوق شهروندی و شفافیت بیان کرد: با رونمایی از این سامانه، اطلاعات قراردادهای شهرداری در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: در کمترین زمان ممکن مشکلات این سامانه حل شود و در اختیار شهروندان قرار گیرد. 

شریف شاهی خاطرنشان کرد: شفافیت مستلزم دسترسی عمومی به اطلاعاتی است که توسط یک نهاد ایجاد، توسعه، تحلیل و تفسیر شده و بر اتخاذ تصمیمات توسط اشخاص تأثیرگذار است.

وی ادامه داد: برای تحقق شفافیت باید اهداف و سوژه هایی که خواستار شفافیت آن ها هستیم قادر و مایل به ارایه اطلاعات لازم و ضروری باشند که خوشبختانه در این زمینه اراده ای جدی در سطح مدیریت کلان شهرداری اصفهان حاصل شده است.

مشاور شهردار اصفهان به اولویت‌های شفافیت در شهرداری اشاره کرد و گفت: شفافیت مقررات و فرآیندها، شفافیت طرح‌ها و برنامه‌ها، شفافیت معاملات، شفافیت اموال و دارایی‌ها، شفافیت امور کارکنان و پرسنلی، شفافیت مالی، شفافیت اسناد و مدارک و شفافیت محاسباتی در اولویت برنامه‌های شهرداری قرار دارد.

وی با بیان اینکه امروزه شفافیت به عنوان یکی از الزامات اساسی حکمرانی خوب و از عوامل کلیدی بهره وری و کارآمدی تلقی می شود، اظهار کرد: شفافیت بیش از آنکه ناشی از الزام مدیریتی باشد، در باورها و ارزش های دموکراتیک ریشه دارد. زیرا باور اساسی دموکراسی، اعتقاد به حکومت و مدیریت تحت اراده عمومی شهروندان است‌.

شهرداری اصفهان

مشاور شهردار اصفهان با بیان اینکه لازمه دسترسی به اطلاعات، شفافیت است، افزود: شفافیت پیامد ناگزیری برای مقام عمومی دارد و آن اینکه او را در معرض چون و چرای مستمر شهروندان قرار داده و در موضع پاسخگویی مداوم می نشاند و اگر کارگزار عمومی تصمیم گیری به جا، منطقی، مناسب و بر اساس ضرورت های علمی و معقول مورد پذیرش جامعه، داشته باشد پاسخگویی وی اقناع پذیر شده و شهروندان آرامش و امنیت خاطر می یابند.

شفاف سازی، عامل پیوستگی شهر با شهروندان

مشاور شهردار اصفهان شفافیت را اعتمادآفرین دانست و افزود: این موضوع تقویت پیوستگی شهروند و مقام عمومی را به همراه دارد اما اگر دسترسی به اطلاعات، محدود و شفافیت در امور عمومی مخدوش باشد احتمال خطا در تصمیم گیری شهروندان افزایش می یابد.

شریف شاهی با بیان اینکه مدیریت شهری وجهی از امر عمومی است، تاکید کرد: کاربرد اصل شفافیت در رویه ها، عملکردها و تصمیمات ناظر بر اداره شهر نه فقط ناشی از ضرورت رونق آفرینی برای شهر بلکه پیامد اعتقاد بر اصالت حق مردم در اداره شهر است. نتیجه چنین تفکری، افزون بر توسعه متوازن رفاه شهروندان، مبارزه با فساد، گستردگی روز افزون مشارکت شهروندان در اداره شهر و بازآفرینی اعتماد اجتماعی، خواهد بود.