اولین دوره آموزشی بوم گردی در استان گیلان با حضور تعدادد 60 نفر از افراد متقاضی احداث اقامتگاه های بوم گردی، در شهرستان سیاهکل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان،  این دوره آموزشی که با حضور اساتید مجرب حوزه بوم گردی برگزار گردید، تعداد 60 نفر از متقاضیان احداث اقامتگاه های بوم گردی که طی دو کلاس 30 نفره شرکت داشتند، از آموزش های لازم در حوزه مزبور برخوردار شدند.

 اسلامی فرماندار سیاهکل در مرحله آغاز بکار دوره آموزشی بوم گردی که در محل فرمانداری تشکیل شد، با اشاره به این مطلب که اهمیت صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور و منطقه برکسی پوشیده نیست، گفت: شهرستان سیاهکل داری پتانسیل بالا در حوزه گردشگری می باشد که در این ارتباط در بحث بوم گردی تعداد 285 سهمیه، سهم این شهرستان در نظر گرفته شده است و ارائه تسهیلات بانکی به طرح های بوم گردی تا زیر 250 میلیون تومان که از سوی مقام عالی استان به فرمانداران تفویض شده است پس از بررسی و تصویب شهرستانی، به کارگروه استان ارسال و سپس به بانک معرفی می شوند.