معاون آبزی پروری اداره کل شیلات هرمزگان گفت: صادرات میگوی پرورشی از هرمزگان ۷۲ میلیون دلار ارزآوری داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج، علی کریمی گفت: پارسال ۱۸ هزار تن میگور در مزارع استان برداشت شد که نزدیک به ۸۰ درصد از محصول تولیدی صادر شد.

وی در ادامه با عنوان اینکه اکنون ۱۰ هزار هکتار مزرعه پرورش میگو در هرمزگان فعال است و ۲۰ هزار هکتار دیگر نیز در حال واگذاری است، گفت: با بهره برداری از ۳۰ هزار هکتار از مزارع واگذاری شده سطح تولید میگو در هرمزگان به ۱۵۰ هزار تن می‌رسد.

معاون آبزی پروری اداره کل شیلات هرمزگان افزود: اکنون ۳ هزار نفر در مزارع میگو اشتغال دارند که تولید مزارع جدی به بیش از ۳۰ هزار شغل می‌رسد.

کریمی گفت: برای بهره مندی افراد بومی و محلی و صیادان سنتی ۵ هزار هکتار از مناطق ساحلی در سیریک، جاسک و بندرعباس در دست مطالعه است.