معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در ستاد ملی زن و خانواده شاخص هایی را برای خانواده سالم و شکوفا تعریف کرده ایم.

به گزارش خبرگزاری موج، معصومه ابتکار در نشست گفتگوی ملی خانواده و بین نسلی، عنوان کرد: براساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست های رئیس جمهوری در دولت دوازدهم موضوع خانواده به عنوان یکی از اولویت های کاری این دولت قرار گرفت.

وی ادامه داد: خانواده هسته اصلی یک جامعه سالم و کشور موفق و توانمند است و در ارتباط با خانواه چالش و مسائلی داریم که نشان می دهد باید به این موضوع از زوایای مختلف بپردازیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در ستاد ملی زن و خانواده آموزش های قبل، حین و بعد از ازدواج را برای خانواده ها و همچنین شاخص هایی را برای خانواده سالم و شکوفا تعریف کرده ایم.

ابتکار با تاکید بر اینکه در سطح هر منطقه و محله پیرامون مسئله خانواده نیازمند گفتگو هستیم، تصریح کرد: دانشگاهیان پشتوانه های علمی و پژوهشی جامعه هستند و نگاه ما در مسئله خانواده و گفتگوی بین نسلی باید علمی باشد.

وی گفت: احزاب نیز کارکرد سیاسی مهمی دارند اما در دنیا احزاب در کنار فعالیت های سیاسی، فعالیت های اجتماعی نیز انجام می دهند و خانواده می تواند موضوعی برای گفتگوی بین جناح ها و طیف های فکری، قومی و مذهبی باشد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: خانواده رکن اساسی جامعه است و باید همه تلاش خود را برای شکوفایی خانواده ایرانی انجام دهیم.

استاندار هرمزگان نیز در نشست گفتگوی ملی خانواده و بین نسلی با بیان اینکه خانواده اساس جامعه ایرانی است، عنوان کرد: اگر هنجارهای مناسب در خانواده ها نهادینه شود، جامعه ای پیش رو و مطلوب خواهیم داشت.

وی ادامه داد: باید نوع نگاه و پرداختن به موضوعات در خانواده ها را درست تنظیم کنیم چون در شکل گیری خانواده ایرانی اسلامی پیش رو و منسجم، خانواده مهمترین نقش را بر عهده دارد.

همتی بر لزوم ایجاد هم افزایی بین نسلی تاکید کرد و افزود: اگر آرمان های جامعه، خانواده و افراد در یک مسیر قرار گیرند، هم افزایی نیز شکل می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه نظام آموزش باید متناسب با ایجاد جامعه مطلوب تنظیم شود، تصریح کرد: نیاز است چشم انداز بلندی برای خانواده و گفتگوی میان نسل ها ترسیم کنیم و در استان هرمزگان نیز این مباحث با جدیت پیگیری خواهد شد.