مدیر عامل آب منطقه ای هرمزگان: بحران خشکسالی و کاهش نزولات جوی نسبت به سال گذشته در استان تنها منجر به کمبود آب از نظر کمی نشده ، بلکه بر کیفیت آب نیز تاثیرات نامطلوبی نهاده است.

به گزارش خبرگزاری موج، هوشنگ ملایی طی گزارشی در این خصوص اظهار داشت : اقلیم هرمزگان گرم وخشک بوده و پراکنش بارندگی و توزیع زمان و مکان ریزش نزولات آسمانی به گونه ای است که بارندگی ناچیز است و شاخص های بحران آب در هرمزگان به مراتب نامطلوب تر از متوسط شاخص کشوری است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گفت : بحران خشکسالی و کاهش 80 درصدی نزولات جوی و همچنین کاهش 95 درصدی رواناب ها نسبت به سال گذشته در استان تنها منجر به کمبود آب از نظر کمی نشده ، بلکه بر کیفیت آب نیز تاثیرات نامطلوبی نهاده است.

ملایی در خصوص وضعت دشت ها نیز بیان داشت : عمده دشت های استان دارای بیلان منفی هستند و از 74 دشت تعداد 54  دشت ممنوعه شده اند که بیش از 95 درصد برداشت از این دشتها انجام می شود و مابقی دشتها نیز از لحاظ پتانسیل آب زیرزمینی ضعیف بوده و از نظر شوری نیز فاقد استفاده می باشند.

وی افزود : حفر چاههای جدید ، توسعه منابع آب و افزایش برداشت از چاههای بهره برداری در دشت های دارای بیلان منفی و ممنوعه مجاز نمی باشد.

هوشنگ ملایی با اشاره به افت سطح آب در دشت ها طی بیست سال خشکسالی افزود : بیشترین افت سطح آب طی دوره اندازه گیری در دشتهای کردی شیرازی ، فارغان و سرزه خاروک به ترتیب به میزان 39/48 ، 37/70 و 20 متر بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان با اشاره به وضعیت ذخیره سدهای استان تصریح نمود : ذخیره سد استقلال میناب با ظرفیت کل 240 میلیون متر مکعب در حال حاضر میزان حجم مفید 2 درصد است که حداکثر تا خردادماه وارد حجم مرده می شود.

وی افزود : مجموعه سدهای شمیل و نیان با ظرفیت کل 100 میلیون متر مکعب نیز با حجم مفید5 درصد می باشد.

ملایی گفت : در طول دو دهه خشکسالی و کاهش میزان بارندگی سدهای استان هرمزگان هم اکنون با چالش بسیار جدی روبه رو است. 

هوشنگ ملایی در خصوص میزان نیاز آبی استان نیز بیان نمود : تامین آب کل استان از منابع آب سطحی و زیرزمینی در حال حاضر 1/5 میلیارد متر مکعب در مصارف شرب – صنعت و کشاورزی می باشد که کاهش20 درصدی در بخش شرب ، صنعت و کاهش 20 درصد سطح زیرکشت در بخش زراعی  را در دستور کار داریم.

وی در ادامه یکی از چالشهای سال آبی تامین آب شرب شهرهای و روستاهای هرمزگان عنوان کرد و افزود : بزرگترین دغدغه استان تامین آب شرب شهرهای بندرعباس و بندر خمیر با جمعیت حدود 700 هزار نفر می باشد که قبلا از منابع آب سطحی تامین می شد.

مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان در پایان اظهار داشت : اکنون نگرانی ما ضرورت کف شکنی و جابجایی 400 حلقه چاه جهت تامین آب شرب روستاها و شهرهای استان است که با هماهنگی صورت گرفته در شورای حفاظت منابع آب ، تدابیر لازم جهت این امر اتخاذ شده است.