سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز ازصدور حکم قطعی قضایی برای متخلف شکار و صید در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علیرضا غلامی گفت: برای متخلف شکار و صید در منطقه حفاظت شده کرکس به دلیل نگهداری و حمل  اسلحه و مهمات غیر مجاز  حکم قضایی صادر شد. 

وی افزود: دادگاه تجدید نظر استان اصفهان یک متخلف شکار و صید  را به پرداخت دو  میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و همچنین ضبط یک  قبضه اسلحه شکاری  کشف شده  به نفع دولت خاصه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی های مسلح محکوم  کرد.

منطقه حفاظت شده کرکس  با وسعت  بیش از ۱۱۴ هزار هکتار به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و کوهستان اطلاق می شود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ یا احیا رستنیها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت قرار می گیرد.