معاون رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه شاخص‌های عدالت جنسیتی در دستگاه‌های دولتی بهبود می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری موج، معصومه ابتکار در نشست شورای اداری استان هرمزگان گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه همه دستگاه‌های اجرائی موظفند شاخص‌های عدالت جنسیتی در محور‌های اعلام شده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را اجرا کنند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: پنج صدم درصد از بودجه امسال استانداری‌ها برای پایش میزان تحقق عدالت جنسیتی در دستگاه‌های اجرائی اختصاص یافته است.

وی گفت: بهرمندی از امکانات ورزشی، آموزش و انتصاب در رده‌های مدیریتی برخی از مهمترین شاخص‌های عدالت جنسیتی است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در دولت هدف گذاری شده ۳۰درصد پست‌های دولتی در دستگاه‌های اجرایی به زنان تعلق گیرد.

ابتکار گفت: امسال دو سند ملی اجرای طرح گفتگوی ملی بین نسلی و خانواده‌ها و مرحله دوم تاب آوری اجتماعی هم در همه استان‌های کشور اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح پوشش محلی بانوان در دستگاه‌های دولتی در هرمزگان افزود: اجرای این طرح باعث حفظ و تقویت هویت ملی و محلی است.

استاندار هرمزگان نیز در نشست شورای اداری استان گفت: اولویت اشتغال زنان در هرمزگان در حوزه صنایع دستی است.

فریدون همتی افزود: برای ارتقای صنایع دستی توسعه فعالیت‌های آموزشی و بازاریابی به همراه پرداخت تسهیلات در دستور کار است و در این زمینه تاکنون ۲میلیارد تومان کمک نقدی به صندوق‌های خرد زنان در استان پرداخت شده است.