با حضور معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، شهردار اصفهان و مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان تفاهمنامه تهیه طرح جامع بازنگری اصفهان امضا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، تفاهمنامه تهیه طرح جامع بازنگری شهر اصفهان با هدف هماهنگی، هم افزایی و مشارکت در تهیه طرح جامع اصفهان (بازنگری) به عنوان برنامه ای جامع در راستای حل مسائل و مشکلات کالبدی، زیست محیطی، اقتصادی، ترافیکی، فقر شهری تنظیم شده است.      

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در این مراسم اظهار کرد: بیش از سه نسل از طرح های توسعه در شهر اصفهان گذشته که هرکدام در جایگاه و زمان خود ویژگی های خوبی داشته اما اکنون به این نتیجه رسیدیم که برای وضعیت امروز شهر اصفهان نیاز به تغییر در نظام طرح ریزی و برنامه ریزی توسعه شهر وجود دارد.

محمدسعید ایزدی تصریح کرد: طولانی بودن مدت تهیه و تصویب طرح، نگاه از بالا به پایین و کمی بودن طرح ها، دخیل نبودن شهرداری و شورای شهر به عنوان متولیان اصلی شهر در فرآیند طرح و تغییرات لازم بر برنامه از جمله مواردی است که در برنامه های توسعه شهری وجود داشته اما در نظام جدید و نسل جدید این مسائل و مشکلات اصلاح خواهد شد.

وی ادامه داد: امیدواریم در حدود 12 ماه برنامه توسعه را نهایی کرده و همزمان در یک گام اجرایی مراحل تجدید نظر طرح تفصیلی را بر اساس سند پیش ببریم.

طرح جامع بازنگری شهر اصفهان

وی گفت: باید از ابزارهایی که هر نهاد مرتبط با تهیه طرح جامع بازنگری اصفهان دارد حداکثر استفاده را کسب کرد.

طرح جامع بازنگری اصفهان، فرصتی بی نظیر برای شهر اصفهان

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه این جلسه اظهار کرد: این فرصتی بی نظیر برای شهر اصفهان است چراکه در هیچ دوره مدیریت شهری چنین تعاملی میان مدیریت شهری و راه و شهرسازی وجود نداشته است.

شیرین طغیانی با بیان اینکه اصفهان به طور واقع دچار بحران است، تصریح کرد: در صورتی که این شهر به درستی مدیریت نشود به راحتی یک تمدن نابود می شود. این تفاهمنامه به ما کمک می کند تا شرایط مناسب برای شهر اصفهان فراهم شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ابراز امیدواری کرد: امضای این تفاهمنامه سرآغازی برای پیشرفت شهر اصفهان باشد