نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: تلگرام دارای فساد برای همین کشورهای پیشرفته تر نیزاز ما جلوتر آن را متوقف کرده اند.

به گزارش خبرگزاری موج ازمشهد، آیت الله سیداحمد علم الهدی اظهارداشت: درهیچ جای دنیا دشمنی که راهی پیدا کرده تا انواع جنایت، فسق و فجور و حرکتهای امنیتی و دزدی های مختلف را در بالا کشیدن اموال مردم با این این وسیله انجام دهدآزاد باشد برای همین مساله تلگرام روشن است.

وی ادامه داد: اسم این کارها آزادی نیست بلکه توسعه فسق و فجور و فحشا است. دزد و تروریست را آزاد نمی گذارند که هر کار می خواهد به نام آزادی انجام دهد. مردم را باید برحذر بداریم.

وی اظهار کرد: عده ای هم از تلگرام راضی هستند. اینها مسئولیتی در قبال امنیت مردم ندارند یا بیش از آنکه به فکر مسائل اخلاقی باشند به فکر فحشا و فسق و فجور هستند.

وی با اشاره به برخی شایعات در خصوص اینکه چه کسی دستور داده جلو تلگرام گرفته شود، افزود: جمع کردن تلگرام قطعی است. تصمیم نظام است که این تشکیلات نباشد.

آیت الله علم الهدی گفت: کارهای بسیار خوب و سرمایه گذاری های عظیمی که در خصوص امور زیرساختی و تقویت سرور پیام رسانهای داخلی انجام شده است و کار مثبتی که آستان قدس رضوی در این خصوص انجام داده هم در این زمینه موثر است.

وی درپایان گفت: با شرایط کشور و جامعه، مردم را پای دین، انقلاب و اسلام آوردن و نگه داشتن کار ساده و کوچکی نیست امامان جمعه مسئولیت سختی دارند. زحمت و رنجی که می کشیم برای ما جز ذخیره آخرت به چیزی نمی ارزد. اگر قصد قربت و خدمت به امام زمان(عج) نباشد ارزش ندارد