سرپرست اداره کل ورزش و جوانان گیلان از تشکیل شورای عالی ورزش همگانی در گیلان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، مریم بخشی بیان کرد: در نظر داریم شورای ورزش همگانی را به ریاست استاندار و با حضور فرمانداران و روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستانها برگزار کنیم تا این نشستها در تمامی شهرستانها هم برگزار شود.

ستاد بازیهای آسیایی و پارا آسیایی اندونزی در گیلان برگزار می شود

 بخشی از روسای شهرستانها خواستار ارائه برنامه ها و طرحهای خود با مدنظر قراردادن اولویتها شد و افزود: ستاد بازیهای آسیایی و پارا آسیایی اندونزی در گیلان برگزار می شود و متناسب با آن در شهرستانهای دیگر هم باید انجام شود و از ورزشکارانی که حضورشان مسجل شده حمایت و برنامه ریزی شود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان گیلان خاطر نشان کرد: بایدسعی کنیم با همدلی، جو دوستانه و استفاده از تجربیات همه همکاران و پیشکسوتان برای نام گیلان تلاش کنیم .