پرویز خانجانی برای شرکت در مسابقات جام حیدر علی اف آذربایجان به اردوی تیم ملی دعوت شد .

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، ورزش جهت یابی شبیه رشته ورزشی دو در ورزش دو و میدانی می باشد.

در رشته دو و میدانی یک دونده می بایست یک مسیر اجباری با یک مسافت مشخص را بپیماید و ورزشکاران به نسبت کسب زمان بهتر رتبه بندی می شوند.

در ورزش جهت یابی ورزشکار جهت یاب به جای دویدن در یک مسیر اجباری در زمین مسابقه منطقه که می تواند پارک، جنگل، شهر و یا هر مکان دیگری باشد تعدادی نقاطی که توسط داوران در زمین و نقشه محل مسابقه طراحی شده است را پیدا کند.

تیم ملی جهت یابی جمهوری اسلامی ایران قرار است در تاریخ 2/3/97 جهت شرکت در جام بین المللی حیدرف به باکو اعزام شود.