استاندار اصفهان از تصویب چهار طرح در کارگروه سازگاری با کم آبی اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محسن مهر علیزاده با اشاره به تصویب چهار طرح در کارگروه سازگاری با کم آبی گفت:اجرا و تسریع در طرح های تعدیل آسیب‌های اقتصادی ناشی از کاهش آب کشاورزی ،اجرای طرح ارتقای کیفیت پساب تصفیه خانه های اصفهان و استفاده از آب حاصل از آن برای کشت کشاورزان شرق ، بهبودسازی بستررودخانه و رفع تصرف حاشیه رودخانه زاینده رود از طرح های مطرح شده در این کارگروه است.

وی افزود: اعطای تسهیلات مالی به کشاورزان ،اجرای روش های کشت با بهره وری بیشتر، کشت و کار گلخانه ای و اختصاص بیش از 450میلیارد تومان از درآمدهای صنایع به کشاورزان از جمله برنامه های طرح تعدیل آسیب‌های اقتصادی ناشی از کاهش آب است.

وی از تصویب اجرای طرح ارتقای کیفیت پساب تصفیه خانه شمال اصفهان با هزینه ای حدود 101 میلیارد تومان در مدت هشت ماه خبر داد و گفت: طرح ارتقای کیفیت پساب تصفیه خانه جنوب اصفهان نیز قرار است در مدت پنج ماه آینده با هزینه بیش از 73میلیارد تومان اجرا شود.

کم آبی

محسن مهر علیزداه به طرح انتقال پساب برای کشاورزی نیز اشاره کرد و افزود: براساس این طرح حدود سه متر مکعب بر ثانیه پساب حاصل از تصفیه خانه های اصفهان برای مصرف کشاورزی با اعتبار حدود 266میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت.

استاندار اصفهان آزادسازی، ساماندهی و نظارت بر بستر بخشی از رودخانه زاینده رود به طول 120کیلومتر در بازه زمانی سه ساله  نیز خبر داد و گفت: آزادسازی حریم رودخانه در شهر باغ بهادران(واقع در غرب اصفهان) به دلیل ازدیاد ویلاهای ساخته شده در جوار زاینده رود به مراتب سخت تر از سایر مناطق استان  است.