دومین پارک علمی فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با حضور معاون رئیس‌جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و استاندار اصفهان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، دومین پارک علمی فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با عنوان پارک علمی فناوری ابوریحان با حضور معاون رئیس‌جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و استاندار اصفهان افتتاح شد.

پارک علمی فناوری ابوریحان در مساحت بالغ بر 6500 مترمربع به عنوان دومین پارک علمی فناوری اصفهان بوده که حاصل 18 میلیاد تومان سرمایه‌گذاری است.

این پارک قابلیت استقرار 62 واحد فناور نوپا و 32 هسته فناور بوده که در 3 طبقه افتتاح شد که در حال حاضر 80 شرکت علمی فناوری در این محل اسقرار دارند.