عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: دولت برطبق قانون می‌تواند اموال اضافی‌اش را به فروش برساند بنابراین تبدیل وضعیت دانشگاه علمی و کاربردی دولتی به خصوصی می‌تواند با برنامه‌ریزی اصولی عملیاتی شود.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، جبار کوچکی نژاد درباره پیشنهاد انتقال دانشگاه علمی کاربردی دولتی به  بخش خصوصی، بیان کرد: دولت برطبق قانون می‌تواند اموال اضافی‌اش را به فروش برساند بنابراین تبدیل وضعیت دانشگاه علمی و کاربردی دولتی به خصوصی می‌تواند با برنامه‌ریزی اصولی عملیاتی شود.

ممانعتی برای واگذاری مراکز علمی و کاربردی دولتی به مالکان بومی وجود ندارد

کوچکی نژاد افزود: ممانعتی برای واگذاری مراکز علمی و کاربردی دولتی به مالکان بومی وجود ندارد؛ بطور مثال مراکز علمی و کاربردی متعلق به یک وزارتخانه دولتی دارای شعبه‌های متفاوتی در استان‌های مختلف هستند بنابراین می توان با برگزاری مزایده، مراکز علمی و کاربردی دولتی را در قالب بخش خصوصی واگذار کرد.

واگذاری مراکز علمی و کاربردی دولتی به بخش خصوصی صلاحیت‌دار کلید زده شود

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت دانشگاه‌داری در بخش خصوصی می‌تواند در راستای ارائه خدمات بهینه آموزشی به دانشجویان نیز مثمرالثمر باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه واگذاری مراکز علمی و کاربردی دولتی به بخش خصوصی صلاحیت‌دار کلید زده شود، یادآور شد: دستگاه‌های دولتی حق دانشگاه‌داری ندارند.