همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی ۲۵ اردیبهشت به مدت دو روز در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان گفت: این همایش در سه محور تغییر اقلیم و شیلات، بروز و پیش بینی تغییر اقلیم و تغییر اقلیم و جنبه‌های مدیریتی و اقتصادی برگزار می‌شود.

محمدصدیق مرتضوی افزود: این همایش باهدف افزایش آگاهی مردم و مسئولان با تاثیر تغییر اقلیم بر شیلات، توسعه پایدار و مدیریت صحیح بر اکوسیستم‌های داخلی برگزار می‌شود.

وی گفت: از زمستان پارسال که به مراکز علمی و دانشگاهی برای ارسال مقاله فراخوان داده شد، ۱۵۳ مقاله به دبیرخانه همایش فرستاده شد.

مرتضوی افزود: پس از داوری کمیته علمی همایش ۱۴۰ مقاله برگزیده شد که در همایش ارائه می‌شود.

رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان گفت: تاثیر تغییر اقلیم برامنیت غذایی دریایی، ذخایر، تنوع و بهداشت زیستی آبزیان، پدیده کشند قرمز، جنگل‌های مانگرو، بروز خشکسالی، برداشت و شیرین سازی آب در همایش بررسی می‌شود.

مرتضوی افزود: در این همایش نقش تکنولوژی و عوامل انسانی در ایجاد تغییر اقلیم، مدیریت مناطق ساحلی و تغییر اقلیم و توسعه پایدارهم بررسی می‌شود.