برای دومین سال متوالی اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان موفق به کسب عنوان برتر در حوزه عمران وبهسازی شهری بین ادارات کل راه وشهرسازی سراسر کشور شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، برای دومین سال متوالی اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان موفق به کسب عنوان برتر در حوزه عمران وبهسازی شهری بین ادارات کل راه وشهرسازی سراسر کشور شد.

هوشنگ عشایری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران وبهسازی شهری ایران در لوح تقدیری بدین منظور، خطاب به حجت اله غلامی مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان آورد:

بدینوسیله از زحمات ارزشمند آن اداره کل محترم در تحقق برنامه بازآفرینی شهری محدوده ها و محله های هدف احیاء و بهسازی شهری تقدیر بعمل آمده و از خداوند منان برای شما توفیق روزافزون مسالت می نمایم.

شایان ذکر است؛ در ارزیابی صورت گرفته در سال 96 اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان سطح "الف" را در میان ادارات کل راه وشهرسازی استان های سراسر کشور کسب نموده است.