رئیس جمهور گفت: برخی می‌گویند با دنیا تعامل نکنیم، در این تعامل برخی بذرهایی که وارد می‌کنیم، محصول ما را سه تا چهار برابر می‌کند، تعامل با دنیا به رشد کشاورزی ایران هم کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد،  حسن روحانی در حاشیه افتتاح پروژه‌های کشاورزی خراسان رضوی به نقل از وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: دنبال این هستیم که ۲۸ هزار هکتار دیگر اضافه کنیم و اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم، قدم مهمی در صرفه‌جویی آب است.

وی ادامه داد: موضوع بذر و اقدامات کشت گلخانه‌ای برای این منظور برای ما مهم است، بهرحال برخی می‌گویند با دنیا تعامل نکنیم، در این تعامل برخی بذرهایی که وارد می‌کنیم، محصول ما را سه تا چهار برابر می‌کند.

روحانی درآخر گفت: من از کشاورزان ایران و خراسان رضوی تشکر می کنم و همچنین از وزارت جهاد کشاورزی و شخص آقای حجتی که در این مسیر در حال تلاش هستند.