رحیمی عدم وجود یک متولی برای ارائه خدمات به بازنشستگان را یک خلأ بزرگ قانونی دانست و گفت: این مهم نیازمند اصلاح قوانین توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، مدیرکل صندوق بازنشستگی کرمانشاه ارائه خدمات به بازنشستگان را امری الزامی در تکریم این قشر زحمتکش عنوان کرد و ابراز داشت: ارائه خدمات به بازنشستگان می‌بایست در یک چارچوب مدون به افراد ارائه گردد.

رحیمی با تبریک روز معلم و گرامیداشت مقام و منزلت معلمان، وجود بیش از 34 هزار بازنشسته در کرمانشاه را ظرفیت و پتانسیل بزرگی برای استان قلمداد کرد و خاطرنشان ساخت: باید برای توانمندسازی استان از این ظرفیت‌های مهم بهره گرفته شود.

نمایندگان مجلس بجای دخالت در عزل و نصب مدیران به فکر رفاه مردم باشند

مدیرکل صندوق بازنشستگی کرمانشاه از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواست تا بجای ورود به موضوع عزل و نصب مدیران در فکر اصلاح قوانین به نفع بازنشستگان و پر نمودن خلأ نبود متولی برای ارائه خدمات به این عزیزان شد.

وی ضمن مهم عنوان کردن وفای به تعهدات، اظهار داشت: ترویج و گسترش وفای به عهد و انجام وعده‌ووعید توسط مسئولان زمینه‌ساز اشاعه صداقت در جامعه خواهد بود.

رحیمی در ادامه با تأکید بر همکاری سایر نهادها بر ارائه خدمات به بازنشستگان، افزود: در صورت معرفی یک پارک مناسب و درخور شأن بازنشستگان توسط شهرداری این صندوق نسبت به تجهیز آن اقدام خواهد کرد.