عضو شورای شهر رشت با تاکید بر این که نباید به دوربین های کنترل ترافیکی با دید منابع درآمدی نگریست بر لزوم آموزش مسائل ترافیکی از سنین پایه در مدارس با همکاری کارشناسان پلیس راهور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، اسماعیل حاجی پور رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی با تقدیر از زحمات مشاورین این کمیسیون در پیگیری مباحث مطروحه بیان کرد: تلاشهای بی وقفه همه دست اندرکاران حوزه ترافیک با همدلی و ممارست منجر به اجرای مراحل نهایی شروع بکار مرکز کنترل و ترافیک گردید و خدمات این مرکز در روزهای آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

 حاجی پور با اشاره به زحمات و حمایت رییس و مجموعه پلیس راهور در راه اندازی این مرکز، فعالیت مرکز کنترل و ترافیک را باعث ایجاد امنیت ترافیکی برای شهروندان قانون مدار دانست.

نباید به دوربین های کنترل ترافیکی با دید منابع درآمدی نگریست

عضو شورای شهر رشت با تاکید بر این که نباید به دوربین های کنترل ترافیکی با دید منابع درآمدی نگریست بر لزوم آموزش مسائل ترافیکی از سنین پایه در مدارس با همکاری کارشناسان پلیس راهور تاکید کرد.

وی افزود: با توجه به ثبت حجم تخلفات راهنمایی و رانندگی توسط دوربین های مرکز کنترل باید در راستای اطلاع رسانی گسترده به شهروندان در مورد آغاز بکار این مرکز از همه ظرفیتهای موجود همچون صداوسیما، رسانه ها، تبلیغات محیطی و سامانه ارسال پیام کوتاه استفاده کرد.

قرارداد با یک شرکت معتبر تاکسی های اینترنتی

رییس کمیسیون ترافیک با ذکر این مطلب که در راستای ساماندهی تاکسی های اینترنتی با یک شرکت معتبر قرارداد منعقد گردیده است از بکارگیری تاکسی های زرد شهری و رانندگان آژانس ها به عنوان یکی از مفاد این قرارداد خبرداد.

وی آموزش رانندگان و تعرفه کرایه متناسب با سایر تاکسیهای اینترنتی را جزو ملزومات ایجاد فضای رقابتی دانست.