عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه توقف کاربری‌های مصنوعی در شمال کشور نیازمند حمایت دولت از کشاورز است، یادآورشد: تغییر کاربری در اراضی کشاورزی تیغ دولبه بوده و ممکن است برای کشاورز شرایط اقتصادی بهتری فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی درباره  وضعیت تغییر کاربری در اراضی شمال کشور، گفت: تغییرکاربری در اراضی کشاورزی همان تیغ دولبه است بدین معنا که تغییرکاربری از طرفی پیامد منفی اما از سوی دیگر پیامد مثبت برای ما به همراه دارد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سختگیری در تغییر کاربری در اراضی شمال کشور موجب شده است که زمین‌ها به نوعی مصنوعی و خود به خودی تغییرکاربری پیدا بکنند، بطورمثال می توان از آتش سوزی عمدی باغ‌های چای نام برد.

 جعفرزاده ایمن آبادی افزود: اراضی کشاورزی شمال کشور شکی نیست که دارای مرغوبیت و قدمت چندهزار ساله  است  بنابراین با توجه به مزیت‌های  فوق جا دارد، دولت کشاورزانی که درصدد حفاظت از اراضی کشاورزی درشمال کشور هستند را یاری بدهد.

کشاورزانی که اراضی حاصل خیز کشاورزی را حفظ می‌کنند سوبسید دریافت کنند

 وی ادامه داد: کشاورزانی که اراضی حاصل خیز کشاورزی را حفظ می‌کنند می‌بایست سوبسید دریافت کنند و این درحالی  است که اگر نگهداری زمین برای کشاورزان صرفه اقتصادی نداشته باشد؛ به ناچار برای کسب درآمد بالاتر مجبور  هستند، اراضی کشاورزی شان را تغییر کاربری  بدهند.

باید  پاسخگویی  درخواست کشاورزان  برای  تغییرکاربری در اراضی کشاورزی باشیم

نماینده مردم رشت در مجلس  تصریح کرد: باید  پاسخگویی  درخواست کشاورزان  برای  تغییرکاربری در اراضی کشاورزی باشیم و از همین رو اگر می‌توان در راستای قوانین تغییرکاربری  شرایط  کشاورز را بهبود بخشید، در این راستا از هیچ کوششی دریغ نکنیم.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه توقف کاربری‌های مصنوعی در شمال کشور نیازمند حمایت دولت از کشاورز است، یادآورشد: تغییر کاربری در اراضی کشاورزی تیغ دولبه بوده و ممکن است برای کشاورز شرایط اقتصادی بهتری فراهم کند.