مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت:قاچاقچیان طلا در اصفهان بیش از 10 میلیارد ریال جریمه نقدی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضا صالحی با اشاره به جریمه 10 میلیارد ریالی قاچاقچیان طلا گفت: اداره کل اطلاعات این استان با دریافت گزارش های مردمی دونفر قاچاقچی را با یک کیلو و 809 گرم طلا شناسایی کرد و پرونده تخلف در شعبه شش بدوی این استان رسیدگی و حکم به جمع آوری محموله کشف شده به نفع دولت صادر شد.

وی افزود: متهم ردیف اول این پرونده به پرداخت بیش از سه میلیارد و 991 میلیون ریال و متهم ردیف دوم هم به پرداخت شش میلیارد و 983 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.