همزمان با هفته مشاغل بیش از 250 نفر از دانش آموزان مدارس شهر رشت از امکانات و تجهیزات آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد رشت بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، ابراهیم با وفا رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد رشت اظهار کرد:  همزمان با هفته مشاغل بیش از 250 نفر از دانش آموزان مدارس شهر رشت از امکانات و تجهیزات آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد رشت بازدید کردند.

رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد رشت ادامه داد: هرساله آموزشکده سما واحد رشت به مناسبت هفته مشاغل با دعوت از دانش اموزان مدارس شهر رشت برای بازدید  از مجموعه سما و معرفی رشته های مختلف اطلاعات کافی و لازم را در زمینه اشتغال و تحصیل دانشگاهی در حوزه علاقه مندی به دانش اموزان ارائه می دهد.

هفته معرفی مشاغل فرصت مناسبی برای آشنایی دانش آموزان با مشاغل

با وفا هفته معرفی مشاغل را فرصت مناسبی برای آشنایی دانش‌آموزان با مشاغل مختلف دانست و بیان کرد: در این هفته اطلاعات مفیدی را می‌توان به شیوه‌های گوناگون در اختیار دانش‌آموزان قرار داد.

مشاغل هفته2

با وفا افزود: آموزش مهارت های شغلی، باید با استعدادهای فرد مناسب باشد.

با وفا تحقیق و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در زمینه کسب اطلاعات شغلی و برنامه‌ریزی تحصیلی و شغلی، تقویت و توسعه فرهنگ کارآفرینی و خود‌ اشتغالی دانش‌آموزان را از اهداف برگزاری این هفته در آموزشکده سما واحد رشت عنوان کرد.