مجموعه شعر «هانا و بوطیقای ایوار» در نمایشگاه کتاب رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، «هانا و بوطیقای ایوار»، تازه‌ترین مجموعه سپیدسروده‌های ساسان والیزاده که از سوی نشر آژنگ روانۀ بازار کتاب شده در نمایشگاه بین المللی کتاب با حضور برخی از اصحاب ادب و شعر رونمایی می‌شود.

این کتاب با نام  «هانا و بوطیقای ایوار» چهل شعر از اشعار ساسان والی‌زاده، نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار معاصر را در برگرفته است که با چینش خلاق حروف و کلمات و تایپوگرافی واژگان اثری متفاوت را پدید آورده است.

در مقدمه این کتاب آمده است: «... و ناگهان شعر، در سال‌هایی که واژه مهجور بود. در جغرافیایی که بی باوری موج می زد. حرکتی اگر بود یا پیچیدن بود یا فرود آمدن، بی هیچ فرازی، بی هیچ ترازی. همه هیچ بود یا همه همهمه، بی هیچ دغدغه‌ای.

هور را نه چشمه خورشید که کورسوی سیگار دزد شب رو خواندند و کاغذ شعر را سند رسوایی و لکه حیض؛ البته شعری که بجوشد و بخروشد و بخراشد.

در چنین هنگامه ای ایوار از لب دیوار عادت قد کشید، دانهالی خُرد ولی با مایه برای حقیقت شعر و حقیقت زندگی و نشر شعر در این عصر بی تخفیف در قالب و قامتی استوار، هناسه ای و هانایی که هیبتی را سبب شد و جریانی را و شریانی را، با نسلی بی ادعا و بی سن ولی پر سنبه و سخت کوش که به ثانیه های ثانویه می اندیشیدند و راحت جان را با عرقریزان روح قمار کردند. نسلی که نشان دادند شعر هم می تواند و اگر شعر توانست قصه هم می تواند و کاریکاتور هم و روزنامه نگاری هم و تئاتر و موسیقی هم ، هماره و پرهیمنه.»

در بخشی دیگر از مقدمه این کتاب چنین آمده است: « اگر چه دورنیست به عادت همان عصر و ایوار همچنان این زایش ها و رویش ها انکار شود و آن همه بی تابی ها و بی قراری ها باطل خوانده شود و همین آدمک ها همه آن آدم ها را تکفیر کنند. اما در جوهر این جهش ها و در همه این قرارهای بی ساعت شعر همچنان هست، شعری که ناگهان در هبوطی ناگزیر ما را به گذشته پرتاب می کند، گذشته ای که طرز دیگری را در تراز بوطیقای زمان معرفی کرد. بوطیقای ایوار معبری است که هنوز دهلیزهای نامکشوف بسیار دارد و هانا-سروده ها نه یک رعشه در اعتدال زمین یا یک پریسکه در تاریکنای آسمان که کلمات بی لکنتی در قاموس احساس و رویای تعبیر شده ای در هجوم کابوس‌های خداوندگاران خسته است. بی هیچ شمایلی، بی هیچ تشریفی، بی هیچ هیاهویی.»

یکی از نکات بارز در خصوص این کتاب گرافیک آن است . از آن جا که شعر امروز دیداری و شنیداری است همه اشعار با گرافیکی متفاوت و با طراحی های خاص و تایپوگرافی سعی در تکمیل معنا کرده اند و در واقع طراحی فونت و طراحی کلمات، معنی را کامل کرده و اثری هنری را پدید آورده است .

تایپوگرافی و طراحی اشعار و مدیریت هنری کتاب را گرافیست و کارتونیست مطرح کشور «علی آقا حسین پور» به عهده داشته است که اثری متفاوت را پدید آورده است.

مجموعه اشعار «هانا و بوطیقای ایوار» در 68 صفحه با قیمت7 هزار تومان در قطع رقعی از سوی نشر آژنگ منتشر شده است.

گفتنی است ساسان والی‌زاده متولد استان لرستان است که مدیریت بر خبرگزاری ایسنا کشور را در کارنامه خود دارد.