کتاب طنز 1400، طنزهای ژورنالیستی نویسنده و روزنامه نگار قشمی در دومین دوره کتاب سال خلیج فارس از سوی هیئت داوران به عنوان اثر شایسته ی تقدیر شد.

ایرج اعتمادی در گفتگو با خبرگزاری موج گفت: این کتاب شامل مجموعه ای از طنزهایی است که سالهای گذشته در مطبوعات چاپ شده است و در سال 94، تحت عنوان «طنز1400، طنزهای ژورنالیستی یک خبرنگار در جزیره ی قشم» از سوی انتشارات «نامه ی پارسی» در شیراز منتشر شد.

اعتمادی درباره موضوع طنزهایش گفت: موضوع طنزها اجتماعی است و با دیدی انتقادی به وضع موجود جزیره قشم پرداخته است.

وی در ادامه گفت: در این کتاب بسیاری از چالش های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، معشیت و اوضاع اجتماعی مردم قشم به زبان طنر بیان شده است.

گفتنی است که این روزنامه نگار قشمی در این کتاب کوشیده است با حفط حرمت ها و ارزش ها، موانع توسعه ای در منطقه آزاد قشم را با زبان طنز نشان دهد و در عین حال مطالبات و خواسته های مردم را دنبال کند.

از ویژگی های در خور توجه این اثر ادبی، سبک منحصر به فرد آن است؛ در تمام این طنزها کاراکتر اصلی مدیران و مدیران عاملی هستند که در سال 1400 شمسی قرار است برای مدیریت سازمان منطقه آزاد، و از سوی دولت سیزدهم به قشم بیایند. در حالی که کاراکترهای این طنزها بیشتر مدیران سال1400 شمسی هستند، اما اعتمادی مشکلات امروز قشم را بیان می کند و با این هدف مسئولین را متوجه دردهای عمیق جامعه، مطالبات و خواسته های واقعی مردم قشم می کند.

گفتنی است اعتمادی در کتاب رمان «پسر ناخدا ابراهیم» به تمامی این چالش ها و مشکلات مردم با زبانی دیگر و کاملا تراژدی پرداخته است که این کتاب نیز در سال92 از سوی هیئت داوران به عنوان کتاب سال قشم برگزیده شد.

جزیره بدون روتوش، عنوان کتاب دیگر ایرج اعتمادی درباره قشم است که این کتاب نیز شامل برگزیده ای از گزارش ها، یادداشتها، مصاحبه ها و گفتگوهای اعتمادی به عنوان یک خبرنگار در قشم است،  که سابقا در مطبوعات و خبرگزاری ها منتشر شده و در سال95 در قالب کتاب چاپ شد.

اعتمادی با این سه جلد کتابش درباره قشم، با سه زبان متفاوت به مشکلات مردم نگاه کرده و مرجعی از چالش ها، مشکلات، مطالبات و خواسته های مردم قشم را پیش روی مسئولین، مدیران و تصمیم گیران استانی و کشوری قرار داده است.