با حکم معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دکتر محمد بیرانوند رئیس مرکز بهداشت شهرستان خرم‌آباد برکنار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در حکمی، دکتر محمد بیرانوند را از ریاست مرکز بهداشت شهرستان خرم‌آباد برکنار کرد.

بر اساس این گزارش، ظهر امروز رئیس مرکز بهداشت شهرستان خرم‌آباد به تشخیص مدیران ارشد و به حکم معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از این سمت عزل شد.

این در حالی است که با دستور کوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دکتر دریک معاون بهداشتی این دانشگاه با حفظ سمت، سرپرستی مرکز بهداشت خرم‌آباد را بر عهده گرفت.

گفتنی است، این دومین تغییر در مدیریت میانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی چند روز اخیر است.