سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنزاز ساخت اولین آبشخور در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز خبرداد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علیرضا غلامی گفت: اولین آبشخور برای حیات وحش با مشارکت گروه طبیعت دوست ارواد افرود نطنز در منطقه حفاظت شده کرکس محل لاکج ساخته شد .

وی افزود: اداره  حفاظت محیط زیست در منطقه حفاظت شده کرکس در نظر دارد چشمه ها و آبشخور هایی که وضعیت محوطه خروجی آب آنها مناسب نیست مورد احیا و بازسازی قرار گیرد تا با این اقدامات منابع آبی این چشمه ها ترمیم و قابل استفاده برای وحوش منطقه شود.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز اظهار داشت: ترمیم و احیای آبشخورهای منطقه تاثیر مستقیم و مطلوبی بر وضعیت زیست محیطی و کمیت و کیفیت حیات وحش پیرامون آن دارد.

شایان ذکر است لایه روبی چشمه و انتقال آب آن به حوضچه بتونی میزان هدر رفت آب کمتر شده و برای استفاده وحوش متناسب تر می شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج