نائب رئیس شورای شهر بندرعباس گفت: در تخلفی قانونی برخی از مناطق شهرداری بندرعباس بابت نصب تابلو از اقدام به اخذ عوارض از شهروندان کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری موج؛ فیصل دانش در پنجاهمین نشست شورای شهر گفت: در سال 89 بر اساس مصوبه‌ای که ابتدا در شورای شهر تهران و به دنبال آن در سایر شهرها نیز به تصویب رسید به شهرداری‌ها اجازه داده شد تا مبلغی را به‌عنوان عوارض نصب تابلوها از شهروندان دریافت کنند.

وی در ادامه افزود: این مصوبه در سال 95 در دیوان عدالت اداری کشور طرح و رأی به لغو آن داده شد؛ مگر در مواردی که این تابلوها برند خاصی را تبلیغ کنند.

نائب رئیس شورای شهر بندرعباس تصریح کرد: به دنبال رأی دیوان عدالت اداری این موضوع در سایر شهرهای کشور نیز رعایت و شهرداری بندرعباس نیز از دریافت عوارض در این خصوص منع شد.

دانش افزود: متأسفانه در حال حاضر برخی از مناطق شهرداری بندرعباس بابت نصب تابلو اقدام به اخذ عوارض از شهروندان کرده‌اند؛ که فیش این پرداخت‌ها نیز موجود است.

عضو شورای شهر بندرعباس در پایان با قرائت حکم دیوان عدالت اداری گفت: این موضوع تخلف صریح از قانون است و من این تذکر را به شهرداری می‌دهم تا هرچه زودتر جلوی این تخلف گرفته شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج