فرماندار بندرعباس گفت:باید در یک برنامه زمانبندی مشخص بافت فرسوده شهر بندرعباس اصلاح گردد و در آن همه موارد مربوط به سکونت گاه جدید مردم دیده شود.

به گزارش خبرگزاری موج؛ احمد پویافر در جلسه‌ی ستاد بازآفرینی پایدار شهری شهرستان بندرعباس گفت: بهسازی و ارتقای شاخص کیفی زندگی مردم به عنوان رویکردی مهم در ستاد باز آفرینی شهری است و منشا بروز بیشتر آسیبهای اجتماعی و فرهنگی در بافتهای فرسوده و حاشیه نشینی شهرها است.

وی ادامه داد: باید در یک برنامه زمانبندی مشخص بافت فرسوده شهر بندرعباس اصلاح گردد و در آن همه موارد مربوط به سکونت گاه جدید مردم دیده شود.

پویافر عنوان کرد: طرح اصلاح بافت های فرسوده آغاز گردیده و همه دستگاههایی که عضو این ستاد هستند مستقیم و بطور مستمر اقدام نمایند  و کمیته های زیر مجموعه خود را تشکیل دهند.

این مقام مسئول بیان داشت: اجرای برنامه‌های مشترک ستاد توسعه پایدار شهری مستلزم همکاری و تعامل تمامی دستگاههای اجرایی و متولیان است که باعث می شود شهروندان به نحو مطلوبی از امکانات شهر بهرمند گردند و این امر متضمن مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که باید در نوسازی و بهسازی محلات هدف در بافت های فرسوده به قشر آسیب پذیر جامعه توجه شود.

 فرماندار بندرعباس در پایان ضمن تاکید بر ضرورت توجه جدی به محلات حاشیه نشین و بافت های فرسوده تصریح کرد: همه مکلف هستیم در خصوص حل مشکلات این محلات تلاش خود را بکار گیریم خصوصا برنامه‌های کالبدی محله چاهستانی‌ها که بعنوان اولین محله هدف معرفی شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج