مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی اظهار کرد: با هماهنگی و تلاش شرکتها و موسسات وابسته به سازمان خدمات متنوعی در حوزه های عمرانی، گردشگری، آموزشی، پروهشی، بیمه ای،تولیدی و ... به شهرداریها و شهروندان ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری موج و به نقل از روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، احمدیزدان پناه در جلسه شورای مدیران شرکتها و موسسات تابعه سازمان همیاری، عنوان کرد: هر یک از واحد های وابسته به سازمان در حوزه های تخصصی مختلف با هدف خدمات رسانی و یا تامین بخشی از نیازمندیهای حوزه شهری تشکیل شده اند که باید باهماهنگی و تلاش بیشتر در راستای تحقق این رسالت گام برداریم.

وی به اقدامات خوب شرکت ها و موسسات تابعه سازمان در زمینه های مشاوره ای، عمرانی، گردشگری، آموزشی، پروهشی، بیمه ای، تولیدی و ... اشاره کرد و افزود: این واحدها علاوه برحرکت در جهت رفع نیازها و کمبودهای شناسایی شده و کمک به مدیران شهری استان، باید به جنبه های اقتصادی و درآمدزایی پایدار نیز توجه ویژه داشته باشند.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با اشاره به اهداف و چشم اندازهای تدوین شده در سال جدید، بیان کرد: شرکت ها و موسسات تابعه سازمان نیز برنامه ریزی های خوبی در سال جدید انجام داده اند که امیدواریم این جدیت و تلاش، همسوی با بخش های مختلف ستادی سازمان، آثار مطلوبی را در حوزه ارتقاء مدیریت شهری استان در پی داشته باشند.

وی با تاکید بر لزوم توجه مدیران شرکتها و موسسات تابعه به افزایش انگیزه در کارکنان برای ایجاد بهره وری بیشتر و کارایی اثرگذارتر، بیان کرد: به منظور هماهنگی هرچه بیشتر بخش های مختلف سازمان و شرکت ها و موسسات تابعه و برنامه ریزی مطلوب، باید گزارشات کار، بودجه تدوین شده، پاسخ مکاتبات و ... به صورت منظم به سازمان ارسال شود.

یزدان پناه با اشاره به لزوم برقراری ارتباط بین شرکتها و موسسات تابعه، خاطر نشان کرد: این ارتباطات می تواند در جهت آگاهی و استفاده کارکنان از امکانات رفاهی موجود و قابل ارائه در هر مجموعه، کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از ظرفیتهای سازمان و شرکتها و موسسات وابسته بیانجامد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج