مراسم تودیع و معارفه ابراهیم فرشیدی سرپرست جدید دانشگاه صنعتی شهدای هویزه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، در این مراسم از پروفسور امین رضانقره آبادی ریاست اسبق دانشگاه صنعتی شهدای هویزه تکریم شد و معارفه ابراهیم فرشیدی با حضور خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، و جمع دیگری از مسئولین ادارات شهرستان و دانشجویان برگزارشد.

نقره آبادی با اشاره به عملکرد مدت زمان مدیریت خود بیان داشت: اعتبار یک دانشگاه به وجود اساتیدش هست که در طی این مدت دانشگاه صنعتی سعی در جذب نیروی فعال، خلاق داشته تا پیشرفت را شاهد باشیم.ما همواره در صدد رقابت با دیگر دانشگاهها حرکت کردیم و توانسیم کارهای بزرگی انجام دهیم.

 همچنین در این مراسم فرشیدی اظهار کرد: در برنامه ها ما سعی خواهیم کرد برنامه هدایت تحصیلی برای وارد شدن به صنعت و کارآفرینی صورت گیرد.

وی گفت: برنامه ریزی ارتقای کیفی و بهبود آموزشی و پژوهشی و نیز مسائل علمی و ارزیابی آن، همچنین استفاده از فضای مجازی برای تسهیل در امور دانشجویان از اولویت کارهای ما خواهد بود و اینکار مسلتزم یک همکاری و تعامل خوب خواهد بود.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج