استاندار هرمزگان خواستار راه اندازی پایگاه های ورزش های پهلوانی و زورخانه ای در تمامی شهرستان های هرمزگان شد.

به گزارش خبرگزاری موج، فریدون همتی در دیدار با رئیس فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای با تاکید بر لزوم توسعه ورزش پهلوانی و زورخانه ای در تمامی شهرستان های هرمزگان، عنوان کرد: ما از ایجاد پایگاه های ورزش های پهلوانی و زورخانه ای در تمامی شهرستان های هرمزگان حمایت می کنیم و نیاز است برای این کار برنامه ریزی لازم از طرف فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان استان صورت گیرد.

وی ادامه داد: باید نسبت به ورزش پهلوانی و زورخانه ای که در فرهنگ و تاریخ سرزمین ما ریشه دارد، توجه بیشتری داشته باشیم.

استاندار هرمزگان افزود: ترویج و توسعه ورزش پهلوانی و زورخانه ای در کنار افزایش سلامت جسمانی، تقویت نشاط معنوی را نیز در پی خواهد داشت.

رئیس فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای نیز در این دیدار، بیان داشت: ورزش پهلوانی و زورخانه ای با فرهنگ و تاریخ کشور ما عجین است و ورزش باستانی ما محسوب می شود.

مجتبی جوهری افزود: اگر شرایطی فراهم کنیم که جوانان بیشتر به سمت این ورزش روی آورند، در روحیه آنها و تقویت توجه به هویت ملی و دینی اثر گذار خواهد بود.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات ورزش های پهلوانی و زورخانه ای، کمبود زیرساخت های مناسب از جمله در استان هرمزگان است که تلاش می کنیم تعداد زورخانه های بیشتری در این استان احداث و زورخانه های موجود نوسازی شوند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج