معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان، از آغاز طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در گیلان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، وحید طیفوری از آغازطرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارها خبر داد و اظهار کرد: این طرح از مهم‌ترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران است که با جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور، امکان تهیه و ارزیابی برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... را فراهم می‌کند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، هدف از طرح مذکور را دستیابی به برآوردهای سالانه هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور و استان‌ها و همچنین تامین اطلاعات مورد نیاز حساب های ملی و منطقه‌ای دانست که با همکاری معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به صورت نمونه‌ای اجرایی می‌گردد.

وی با بیان اینکه طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارها به صورت ماهانه در طول سال 1397 اجرا می‌گردد،گفت: اجرای این طرح از ابتدای اردیبهشت 96 آغاز می شود و تا پایان فرودین 98 با مراجعه به تعداد یک هزار و 338 نمونه از خانوارهای شهری و روستایی در استان انجام می‌پذیرد.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج