کیفیت هوای نصف جهان درروز سوم اردیبهشت در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، میانگین وضعیت کیفی هوای نصف جهان در ایستگاه های مراقبت دائم طی 24 ساعت گذشته برحسب شاخص آلودگی هوا و اعلام مرکز پایش حفاظت محیط زیست، عدد 91(AQI) را نشان می دهد.

براین اساس غلظت آلاینده ها در ایستگاه میدان احمدآباد 85 ، خیابان پروین 76، استانداری 80، بزرگراه خرازی 94، خیابان دانشگاه 104 و چهارباغ خواجو 105 (AQI) است.

 هوای سالم

همچنین وضعیت کیفی هوا در خمینی شهر80، شاهین شهر 106، مبارکه 102، نجف آباد 103 و سجزی 112 گزارش شده است.

شاخص کیفی هوا از 0 تا 50 پاک،51 تا 100 سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس،151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج