همزمان با روز زمین پاک یک آبشخور در پناهگاه حیات وحش یخاب ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل گفت: همزمان با روز زمین پاک و در اجرای نذر طبیعت یک آبشخور در پناهگاه حیات وحش یخاب ساخته شد.

الهیار دولتخواه  بیان کرد: با توجه به خشکسالی های چند سال اخیر این آبشخور در پناهگاه حیات وحش یخاب به همت اداره حفاظت محیط زیست و با همکاری کلوپ سافاری استان اصفهان و انجمن فرهنگی ورزشی سفیر کویر ساخته شد.

روز زمین پاک

وی افزود: پناهگاه حیات وحش یخاب دارای ۱۲۰ چمشه و چاه اب فعال می باشد که می بایست در راه حفظ و حراست از حیات وحش نسبت به ساخت آبشخور و اب انبار و لایروبی انها اقدام گردد که این امر کمکهای مردمی را در راستای نذر طبیعت می طلبد.

گفتنی است ؛ یخاب با ۲۷۱۰۰۰ هزار هکتار وسعت زیستگاه بسیار مستعدی برای پستاندارانی همچون کل و بز و قوچ و میش و گربه سانانی نظیر کاراکال ،گربه وحشی و گربه شنی می باشد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج