رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: با تعاملات ایجاد شده و هدف گذاری مشخص، طرح ضربتی پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛خالد جعفری اظهار داشت:طرح ضربتی پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی انجام می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در اولین جلسه کمیته سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی استان برگزار شد اظهار کرد: اردیبهشت سالجاری به عنوان زمان مشخص برای پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی مشخص شد.

وی افزود: با استاندارد سازی و، نظارت و دقت در تایید طرحها، پرداخت تسهیلات طرح اشتغال پایدار روستایی  سرعت می گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان اذعان داشت: مدیران حوزه های بخش کشاورزی باید شخصاً نسبت به پیگیری پرونده  پرداختی ها و تایید طرح های مشمول دریافت تسهیلات اقدام نمایند.

وی تاکید کرد: با اجرای نهایی اقدامات انجام شده در بحث اشتغال پایدار روستایی علاوه بر جذب سهمیه استان، می تواند کمک فراوانی به توسعه بخش کشاورزی استان باشد.

جعفری یاداورشد: تعاملات بین بخشی به ویژه جهاد کشاورزی با بانک کشاورزی عامل اصلی موفقیت در اجرای طرح است.

وی اظهار داشت: نظارت رکن اساسی پرداخت تسهیلات در مراحل بانکی و مراحل تایید از سوی جهاد کشاورزی است که باید اولویت انجام خدمت در این راستا باشد.

نامبرده خاطرنشان کرد: هدف ازاجرای  طرح اشتغال روستایی، اشتغال پایدار است که به عنوان افتخارات استان می تواند از مهاجرت نیز جلوگیری نماید.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، اشتغال پایدار روستایی تنها مختص سازمان جهاد کشاورزی نیست می طلبد با عزمی ملی بین ادارات، فرمانداری ها مراکز آموزشی در اجرای این طرح ارزشمند اقدام شود تا استان به اهداف این طرح دست یابد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج