کیفیت هوای نصف جهان در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بر اساس اعلام مرکز پایش حفاظت محیط زیست، میانگین وضعیت کیفی هوای نصف جهان در ایستگاه های مراقبت دائم طی 24 ساعت گذشته عدد 58 (AQI) را نشان می دهد.

براین اساس غلظت آلاینده ها در ایستگاه میدان احمدآباد 42 ، خیابان دانشگاه 63، چهارباغ خواجو 57، خیابان استانداری 58 و خیابان پروین74(AQI) است.

 هوای سالم

همچنین وضعیت کیفی هوا در خمینی شهر69، شاهین شهر 58، مبارکه 84، نجف آباد 87 و سجزی 55 ،سالم گزارش شده است.

براساس شاخص کیفی هوا، این شاخص از 0 تا 50 هوای پاک،51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس،151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج