نوزدهمین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز برگزارشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج در تبریز، نوزدهمین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز  از ساعت 9 صبح تا 15 امروز در دانشگاه آزاد تبریز برگزارشد.

گفتنی است از 444 آرای ماخوذه نتایج انتخابات به شرح زیر می باشد.

خانم صبا موافقی 262 رای

اقای مهدی جلیلی 254 رای

اقای اتابک موافقی 237 رای

اقای سید مهدی هاشمی فرهمند 188 رای

خانم سودا نوین 172 رای

آقای سعید ایریلوزادیان  141 رای

آقای مهدی سکوتی 139 رای

آقای امیر مهدی زاده 125 رای

آقای مسعود کیوانی 124 رای

آقای مرتضی اصل عاقلی 116 رای

آقای عادل رشیدی 108 رای

آقای علی رمضانی 86 رای

آقای علیرضا لطفی 20 رای

به گزارش خبرگزاری موج به ترتیب 7 نفر اول به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی و دو نفر بعدی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج