عبدالرضا بازدار گفت: حدود 1500هکتار از اراضی شیبدار و کم بازده لرستان را به باغات اختصاص داده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان؛ عبدالرضا بازدار صبح امروز در جلسه کمیته مشورتی ارتقای امنیت غذایی ایران «ایکاردا»، گفت: با توجه به اینکه شرایط اقلیمی در لرستان تغییر کرده و با نوسانات بارش باران مواجه هستیم، لذا این امر بر تولیدات کشاورزی اثرات منفی گذاشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: در استان لرستان 780 هزارهکتار اراضی وجود دارد که ازاین مقدار 185 هزارهکتار آبی است و با این شرایط تخصیص آب برای کشاورزی برای استان بسیار ضعیف است.

وی در خصوص قابلیت و کیفیت خاک کشاورزی در استان ،تصریح کرد: بخش کشاورزی لرستان دارای خاک مطلوب و مناسبی است که این یک مزیت است لذا ما باید هوشمندانه ازاین ظرفیت موجود استفاده کنیم.

تبدیل 1500 هکتار از اراضی شیبدار و کم بازده لرستان به باغ

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره  به توسعه باغات در اراضی شیبدار و کم بازده، خاطر نشان کرد: در استان حدود 1500هکتار از اراضی شیبدار و کم بازده را به باغات اختصاص داده‌ایم که این یک فرصت مناسب برای تحول اقتصادی در بخش کشاورزی و جلوگیری از فرسایش خاک و مدیریت آب است.

عبدالرضا بازدار یادآور شد: سطح مبارزه شیمیایی با آفت سن در لرستان تاکنون با مشارکت کشاورزان حدود 79هزار هکتار و سطح مبازره شیمیایی با علف‌های هرز مزارع تاکنون حدود 158 هکتار است.

47 هزار هکتار از اراضی تحت آبیاری بارانی و قطره‌ای است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: برای گرفتن سطح تخصیص منابع آب استان  تاکنون در مبحث سامانه نوین آبیاری، حدود 47هزار هکتار از اراضی تحت آبیاری بارانی و قطره‌ای قرار گرفته است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج