بیست و چهارمین قطار گردشگری خارجی عقاب طلایی وارد اصفهان شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، قطار گردشگری  خارجی عقاب طلایی با گردشگرانی از کشورهای امریکا، آفریقای جنوبی و ایرلند از مرز سرخ وارد کشور ایران شده اند.

مسافران خارجی قطار گردشگران عقاب طلایی پس از دیدن آثار تاریخی و فرهنگی اصفهان، دوشنبه نصف جهان را به مقصد شیراز ترک می کنند.

قطار گردشگری

گردشگران عقاب طلایی به منظور بازدید از اماکن و بناهای تاریخی و مراکز گردشگری شهرهای تهران، مشهد، کرمان، یزد، اصفهان، سعادتشهر، شیراز، کاشان، قم، اراک،  شوشتر، گرمسار، ورسک و پل سفید به ایران سفر کرده اند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج