در حالی عصر گذشته(26 فروردین) ابلاغ جدید اعضای هیئت‌مدیره مناطق آزاد قشم و کیش به‌عنوان جزایر استان هرمزگان از سوی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی منتشر شد که سهم هرمزگانی‌ها نیز کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 19 فروردین‌ماه 1397 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200 ت 49516 هـ مورخ 1392/6/5 تصویب کردند:

منطقه آزاد قشم

1 ـ آقای عبدالجواد کمالی به‌عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم به مدت سه سال جایگزین آقای احمد حبیبی می‌شود

2ـ آقای محمدعلی کریمی به‌عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم به مدت سه سال جایگزین آقای محسن دادرس می‌شود

3ـ خانم پروین فرشچی به‌عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم به مدت سه سال جایگزین آقای سید عبدالله حسینی می‌شود

منطقه آزاد کیش

1ـ آقای داوود کرمی به‌عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای سیروس عیدی پور می‌شود

2ـ آقای احمد نفیسی به‌عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای رضا برومند می‌شود

3ـ خانم زهرا احمدی پور به‌عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای احمد صمیمی می‌شود

این تصویب‌نامه در تاریخ 97/1/19 به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

حال با بررسی اسامی اعلام‌شده شاهد کاهش سهمیه هرمزگانی‌ها در ترکیب هیئت‌مدیره مناطق آزاد قشم و کیش هستیم به‌نوعی که احمد حبیبی و محسن دادرس از عضویت موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم و رضا برومند از عضویت غیرموظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش کنار گذاشته‌شده و تنها عبدالجواد کمالی به‌عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم و احمد نفیسی به‌عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش منصوب شدند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج