نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت:جریان سلامت جریانی نیست که در یک حرکت عمومی و اجتماعی به‌صورت موثر شکل داد، این جریان یک جریان کاملا علمی و تخصصی است.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه سلامت در جامعه با شعار محقق نمی شود گفت: نباید جریان سلامت و جان مردم ملعبه بینش‌ها و جریانات خاص شود.

آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی ظهر امروز در مجمع سلامت استان خراسان‌رضوی اظهار داشت: کار خوب، اگر پشتوانه خداباوری نداشت انگیزه مادی دارد چون در برابرش منفعت مادی و اجتماعی یا سیاسی برای افراد منظور است؛ کار خوب همراه با ایمان برای رضای خدا است، امروز در تمام دنیا تشکیلات خیریه سلامت وجود دارد اما چون پشتوانه ایمان را ندارد موقت و‌ محدود است چون برای رضای خدا نیست و منفعت مادی دارد.

سلامت جریانی علمی و تخصصی است

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به این موضوع که در شهر مقدس مشهد مجموع خیرات به احترام امام هشتم (ع) یا به نام پدر امام رضا (ع) یا به نام فرزند ایشان است، گفت: جریان سلامت جریانی نیست که در یک حرکت عمومی و اجتماعی به صورت موثر شکل داد و جریان سلامت یک جریان کاملا علمی و تخصصی بوده، وابسته به فکر و اندیشه است و حرکت‌های خیری که هرکس بر می‌دارد با مشورت با نظارت جریان افراد متخصص در سلامت صورت گیرد.

علم‌الهدی تصریح کرد: در مسئله سلامت باید توجه داشته باشیم که نباید جریان سلامت و درمان مردم را در معرض برخی مسائل اجتماعی و بینش‌های اجتماعی خاص و عام قرار دهیم، سلامت اتصال بسیار قوی با جریان علم و تخصص در این حوزه دارد، با سایر بافت‌های اجتماعی نمی‌توان جریان سلامت را تامین و اداره کرد، با برخی شعارها و حرکات  نیز نمی‌توان این جریان را هدایت کرد .

نباید جریان سلامت و جان مردم ملعبه بینش‌ها و جریانات خاص شود

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: نباید جریان سلامت و جان مردم ملعبه بینش‌ها و جریانات خاص شود چون جریان سلامت با سایر بافت‌های اجتماعی قابل مدیریت و اجرا نیست. سلامت گره خورده با تخصص طب است و جز این با هیچ چیزی تامین نمی‌شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج