استاندار آذربایجان شرقی گفت: قطار بستان آباد_سراب ، ورزقان_اهر، تبریز_سهند، جلفا_نوردوز_اصلاندوز و اتصال به شبکه ریلى جمهورى آذربایجان و ... از مهم ترین اولویت هاى استان در حوزه حمل و نقل ریلى است .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج در تبریز، مجید خدابخش در معارفه مدیر عامل جدید سازمان قطار شهرى تبریز ضمن اعلام مهمترین اولویت های استان در حوزه حمل ونقل ریلی گفت: کهنه ترین ناوگان حمل و نقل ایران، در استان ما قرار دارد و عمر ماشین آلات به صورت میانگین به بیش از ٢٠ سال مى رسد.

وی افزود:امیدواریم امسال از محل اعتبارات مصوب سفر ریاست جهورى، قطار میانه_تبریز را تا باسمنج، ریل گذارى کنیم.

مترو یکى از سه پروژه مهم استان براى سفر ریاست محترم جمهور است

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: مترو یکی از سه پروژه مهم استان در زمان سفر رئیس جمهور است که امیدواریم خط یک و دو مترو با یک زمانبندى مشخص فعال شود.

خدابخش اضافه کرد:هم برای  شورا و هم برای دولت، مترو تبریز از اهمیت خاص برخوردار است که امیدواریم هرچه سریعتر شاهد استفاده همگانی مردم از آن باشیم.

معارفه مدیر عامل جدید قطارشهری تبریز

سردار مولوى از شهداى زنده است

 

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود با اشاره به ویژگی های بارز جهادی مدیرعامل جدید سازمان قطار شهری تبریز تاکید کرد: سردار مصطفی مولوی محبوب قلوب است و وقتى اسم شهید باکرى مى آید اسم سردار نیز به همراه ایشان مى آید که امیدواریم با حضور این سردار جهادی شاهد اتفاقات شیرین در سازمان قطار شهری تبریز باشیم.

گفتنی است با حکم استاندار آذربایجان شرقی سردار مصطفی مولوی به عنوان مدیر عامل؛ سکانداری متروی تبریز را عهده دار شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج