رییس کمیسیون سیاست گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مرکز مذاکره ،کارشناسی ،میانجی گری و سازش در اتاق بازرگانی اصفهان راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مصطفی رناسی در نخستین جلسه کمیسیون  سیاست گذاری و پایش اتاق بازرگانی  گفت: مرکز مذاکره ،کارشناسی ،میانجی گری و سازش  اتاق بازرگانی  اصفهان  به منظور فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور و نیز ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع ، معادن و کشاورزی از طریق حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری آنان راه اندازی می شود.

وی افزود:هدف از راه اندازی این مرکز تسریع در حل دعاوی بین فعالان اقتصادی است و این مرکز می تواند در زمان و هزینه رسیدگی به دعاوی صرف جویی کند.

اتاق بازرگانی اصفهان

رییس کمیسیون سیاست گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان خواستار صدور اعلامیه مشترک از سوی تشکل های اقتصادی استان در موضوعات مختلف شد و گفت:به جای تفرق و چندصدایی بخش خصوصی بایستی تلاش کنیم یک صدا از این بخش به دولت،مجلس و قوه قضاییه رسانده شود. 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج