رئیس اداره حفاظت و محیط زیست شهرستان میناب از تلف شدن ۸ گوسفند بر اثر حمله پلنگ در بخش سندرک میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج؛ رئیس اداره حفاظت و محیط زیست شهرستان میناب گفت: پنج سال پیش این روستا بیش از ۸۰۰ راس گوسفند داشت که بر اثر حمله پلنگ، تعداد گوسفندان این روستا به ۱۰۰ راس کاهش پیدا کرده است.

سهراب پشتاره افزود: با توجه به امرار معاش مردم منطقه از طریق دامداری حمله پلنگ به ۱۴ روستای بخش سندرک زندگی دامداران را در مردم منطقه دشوار کرده است.

علی شهدادی عضو شورای روستای کلالیون نیز گفت: پلنگ در یک سال گذشته بیش از ۴۰۰ راس گوسفند را تلف کرده است.

وی گفت: به علت نبود علوفه و فضای چرا در روستا، روستائیان گوسفندان خود را برای چرا به کوه‌های اطراف می‌برند که هر روز چند گوسفند طعمه پلنگ می‌شوند.

یکی از زیست گاه‌های پلنگ ایرانی، کوه‌های منطقه ۱۴ روستای بخش سندرک شهرستان میناب است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج