معاون استاندار یزد گفت: تقسیمات کشوری استان یزد بدون تغییر می ماند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد علی طالبی ضمن رد اخباری مبنی بر تغییر تقسیمات کشوری در استان یزد گفت: تقسیمات کشوری مبتنی بر یکسری ضوابط قانونی و تابعی از شرایط جغرافیایی و اجتماعی است و شایعات اخیر، بی پایه و اساس بوده و هیچ پیشنهاد در حال بررسی در حوزه الحاق یا انتزاع در محدوده استان وجود ندارد.

طی چند روز گذشته، برخی کانالها و شبکه های اجتماعی از الحاق قریب الوقوع شهرستان نائین از توابع استان اصفهان به استان یزد و همچنین استان شدن شهرستان اردکان خبر داده بودند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج